Bir jeolog tanımlamak için radyometrik tarihlendirme kullanır